Art 5 Subiectul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Subiectul dreptului de autor -
Art. 5.
- Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Este operă comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3)

(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi exploatată separat, cu condiția să nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 1 Dispoziții introductive
Art 2 Dispoziții introductive
Art 3 Subiectul dreptului de autor
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Art 12 Conținutul dreptului de autor
Art 13 Conținutul dreptului de autor
Art 14 Conținutul dreptului de autor
Art 15 Conținutul dreptului de autor
Reviste:
Contractul de editare pentru operele scrise
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Studiu de caz - Încălcarea dreptului asupra mărcii naționale
Aspecte importante privind contractul de licență de înregistrare sunet și conținut audiovizual în mediul on-line
Operele multimedia
3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului
Existența unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curții de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific Group PLC c. Ernst & Young. Irelevanța distincției dintre bunuri și lucruri pentru stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiții de constituire a unui drept real asupra unui bun și asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietății intelectuale
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...