Art 47 Dispoziții comune | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor - Dispoziții comune -
Art. 47.
- Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. Modificări (1), Reviste (3)

(2) Autorul nu poate solicita desființarea contractului de cesiune, dacă motivele de neexploatare sau de exploatare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui terț, unui caz fortuit sau de forță majoră. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Desființarea contractului de cesiune, menționată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a 2 ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicațiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar în cazul publicațiilor periodice, de un an. Modificări (1), Reviste (2)

(4) Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoștință publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului. Reviste (1)

(5) Autorul nu poate renunța anticipat la execitarea dreptului său de a solicita desființarea contractului de cesiune menționat la alin. (1). Reviste (2)

(6) Dobândirea proprietății asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăși un drept de exploatare asupra operei. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 37 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 38 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 39 Dispoziții comune
Art 40 Dispoziții comune
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Contractul de editare
Art 49 Contractul de editare
Art 50 Contractul de editare
Art 51 Contractul de editare
Art 52 Contractul de editare
Art 53 Contractul de editare
Art 54 Contractul de editare
Art 55 Contractul de editare
Art 56 Contractul de editare
Art 57 Contractul de editare
Reviste:
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contractul de editare pentru operele scrise
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de comandă în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (II)
Dreptul de autor și proprietatea incorporală
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...