Art 43 Dispoziții comune | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor - Dispoziții comune -
Art. 43.
- Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din exploatarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când remunerația nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente, potrivit legii, stabilirea remunerației. Aceasta se va face având în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de opere, destinația și durata exploatării, precum și alte circumstanțe ale cazului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile celui care a obținut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remunerației. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Autorul nu poate să renunțe anticipat la exercițiul dreptului prevăzut la alin. (3). Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    2] Obiectul contractului. Obiectul unui contract trebuie să existe, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit și moral și să fie în circuitul civil. Contractul de editare poate avea ca obiect orice operă de creație literară, științifică. Legea obligă părțile, sub sancțiunea anulabilității contractului, să stabilească remunerația autorului în schimbul cesionării drepturilor ce fac obiectul acestui contract. Remunerația se stabilește prin acordul părților, cuantumul acesteia calculându-se proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei. Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, în cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile editorului, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă aremunerației. Autorul nu poate renunța anticipat la această posibilitate oferită de lege. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    2] Obiectul contractului. Obiectul unui contract trebuie să existe, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit și moral și să fie în circuitul civil. Contractul de editare poate avea ca obiect orice operă de creație literară, științifică. Legea obligă părțile, sub sancțiunea anulabilității contractului, să stabilească remunerația autorului în schimbul cesionării drepturilor ce fac obiectul acestui contract. Remunerația se stabilește prin acordul părților, cuantumul acesteia calculându-se proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei. Conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, în cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile editorului, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă aremunerației. Autorul nu poate renunța anticipat la această posibilitate oferită de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 33 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 34 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 35 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 36 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 37 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 38 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 39 Dispoziții comune
Art 40 Dispoziții comune
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Contractul de editare
Art 49 Contractul de editare
Art 50 Contractul de editare
Art 51 Contractul de editare
Art 52 Contractul de editare
Art 53 Contractul de editare
Reviste:
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Contractul de editare pentru operele scrise
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Solidarismul contractual și obligațiile părților în cursul executării contractelor
Ce trebuie să știți despre contractul de cesiune a drepturilor de autor? (I)
Managementul drepturilor de proprietate intelectuală într-o societate comercială
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...