Art 39 Dispoziții comune | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor - Dispoziții comune -
Art. 39.
- Jurisprudență, Reviste (5), Librăria Indaco (2)

(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Reviste (3)

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anumită durată.

(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă. Reviste (3)

(4) În cazul cesiunii exclusive, însuși titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu cesionarul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract. Jurisprudență, Reviste (6)

(5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși opera și poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane. Jurisprudență, Reviste (5)

(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimțământul expres al cedentului. Reviste (6)

(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. Reviste (4)

(8) Consimțământul menționat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalitățile prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 29 Durata protecției dreptului de autor
Art 30 Durata protecției dreptului de autor
Art 31 Durata protecției dreptului de autor
Art 32 Durata protecției dreptului de autor
Art 33 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 34 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 35 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 36 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 37 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 38 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 39 Dispoziții comune
Art 40 Dispoziții comune
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Contractul de editare
Art 49 Contractul de editare
Reviste:
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Contractul de editare pentru operele scrise
Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil (convenția civilă) de prestări servicii
Dreptul de autor și proprietatea incorporală
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de comandă în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...