Art 33 Limitele exercitării dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Limitele exercitării dreptului de autor -
Art. 33.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (9), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștință publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare sau administrative, în măsura justificată de scopul acestora; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (7)

c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în cadrul instituțiilor publice de învățământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

d) reproducerea pentru informare și cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituțiilor publice culturale sau științifice, care funcționează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecția permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, de scurte extrase din articole de presă și reportaje radiofonice sau televizate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferințelor, alocuțiunilor, pledoariilor și a altor opere de același fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiția ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public a operelor în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informației; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

h) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, difuzarea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzări sau comunicări și dacă este utilizată în scopuri comerciale; Reviste (1)

i) reprezentarea și executarea unei opere în cadrul activităților instituțiilor de învățământ, exclusiv în scopuri specifice și cu condiția ca atât reprezentarea sau executarea, cât și accesul publicului să fie fără plată. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) În cazurile prevăzute la lit. b), c), e), f) și h) trebuie să se menționeze sursa și numele autorului, dacă acesta apare pe lucrarea utilizată, iar în cazul operelor de artă plastică sau de arhitectură, și locul unde se găsește originalul. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 23 Conținutul dreptului de autor
Art 24 Durata protecției dreptului de autor
Art 25 Durata protecției dreptului de autor
Art 26 Durata protecției dreptului de autor
Art 27 Durata protecției dreptului de autor
Art 28 Durata protecției dreptului de autor
Art 29 Durata protecției dreptului de autor
Art 30 Durata protecției dreptului de autor
Art 31 Durata protecției dreptului de autor
Art 32 Durata protecției dreptului de autor
Art 33 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 34 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 35 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 36 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 37 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 38 Limitele exercitării dreptului de autor
Art 39 Dispoziții comune
Art 40 Dispoziții comune
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Reviste:
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Unele considerații cu privire la contrafacere și plagiat
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (II). Reglementarea și natura juridică a acțiunii în contrafacere
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Drepturile artiștilor interpreți și executanți
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...