Art 150 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Aplicarea legii Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 150.
-

(1) Utilajele, schițele, machetele, manuscrisele și orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce dă naștere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmăriri silite. Reviste (3)

(2) Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizării operelor lor beneficiază de aceeași protecție ca și salariile și nu pot fi urmărite decât în aceleași condiții. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislației fiscale în materie. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Sunt scutite de taxa de timbru acțiunile și cererile civile născute din raporturile reglementate de prezenta lege, precum și din căile de atac aferente acestora, introduse de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe ori de persoanele fizice sau juridice care îi reprezintă. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Art 142 Proceduri și sancțiuni
Art 143 Proceduri și sancțiuni
Art 144 Proceduri și sancțiuni
Art 145 Proceduri și sancțiuni
Art 146 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 147 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 149 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 153 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 154 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Sechestrul asigurător. Dispoziții generale (partea I)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil
;
se încarcă...