Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Aplicarea legii Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 148.
- Modificări (1)

(1) Existența și conținutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectivă. Reviste (2), Proceduri (1)

(2) Autorii și alți titulari de drepturi sau deținătorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mențiunea de rezervare a exploatării acestora, constând în simbolul C înconjurat de un cerc, însoțit de numele lor, de locul și anul primei publicări. Reviste (2)

(3) Producătorii de înregistrări sonore, artiștii interpreți sau executanți și alți deținători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artiștilor interpreți sau executanți la care se face referire în prezenta lege au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale ori pe învelișul care le conține, o mențiune de protecție a drepturilor lor, constituită din simbolul P înconjurat de un cerc, însoțit de numele lor, de locul și anul primei publicări.

(4) Până la proba contrară se prezumă că drepturile exclusive semnalate prin simbolurile C și P există și aparțin persoanelor care le-au utilizat.

(5) Dispozițiile alin. (2), (3) și (4) nu condiționează existența drepturilor recunoscute și garantate prin prezenta lege.

(6) Autorii de opere și titularii de drepturi, o dată cu includerea operei lor în repertoriul organismului de gestiune colectivă, își pot înregistra și numele literar sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunoștință publică.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Art 142 Proceduri și sancțiuni
Art 143 Proceduri și sancțiuni
Art 144 Proceduri și sancțiuni
Art 145 Proceduri și sancțiuni
Art 146 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 147 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 149 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 153 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 154 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Contractul de editare pentru operele scrise
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Proceduri:
Înregistrarea în Registrul Național de Opere - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Județ BUCURESTI
;
se încarcă...