Art 142 Proceduri și sancțiuni | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe - Proceduri și sancțiuni -
Art. 142.
- Referințe în jurisprudență (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 700.000 lei la 7 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care, fără a avea consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege:

a) reproduce integral sau parțial o operă;

b) difuzează o operă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

c) importă, în vederea comercializării pe teritoriul României, copii de pe o operă; Referințe în jurisprudență (1)

d) expune public o operă de artă plastică, de artă aplicată, fotografică sau de arhitectură;

e) proiectează public o operă cinematografică sau altă operă audiovizuală;

f) emite o operă prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit;

g) transmite o operă către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar;

h) retransmite o operă prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit, sau retransmite o operă prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar;

i) emite sau transmite într-un loc accesibil publicului o operă radiodifuzată sau televizată;

j) reproduce prestația unui artist interpret sau executant;

k) difuzează prestația unui artist interpret sau executant;

l) reproduce înregistrările sonore ale unui producător;

m) difuzează înregistrările sonore ale unui producător, inclusiv prin închiriere;

n) importă, în vederea comercializării în România, înregistrările sonore ale unui producător;

o) reproduce programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice fel de suport;

p) difuzează, inclusiv prin închiriere, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

r) importă, în vederea comercializării în România, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Art 142 Proceduri și sancțiuni
Art 143 Proceduri și sancțiuni
Art 144 Proceduri și sancțiuni
Art 145 Proceduri și sancțiuni
Art 146 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 147 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 149 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 151 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 152 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...