Art 140 Proceduri și sancțiuni | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe - Proceduri și sancțiuni -
Art. 140.
- Modificări (3), Referințe în jurisprudență (8), Librăria Indaco (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei, dacă nu constituie o infracțiune mai gravă, fapta persoanei care, fără a avea autorizarea sau, după caz, consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

a) aduce o operă la cunoștință publică; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

b) reprezintă scenic, recită, execută sau prezintă direct, în orice altă modalitate publică, o operă; Referințe în jurisprudență (1)

c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care conțin sau constituie opere protejate; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13)

d) traduce, publică în culegeri, adaptează sau transformă o operă, pentru a obține o operă derivată; Referințe în jurisprudență (6)

e) fixează pe un suport prestația unui artist interpret sau executant; Referințe în jurisprudență (5)

f) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune o prestație, fixată ori nefixată pe un suport, sau o retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit ori prin orice alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de comunicare către public;

g) prezintă într-un loc public înregistrările sonore ale unui producător; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

h) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune înregistrările sonore ale unui producător ori le retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare către public;

i) fixează programe de radio sau de televiziune sau le retransmite prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare către public;

j) comunică, într-un loc accesibil publicului cu plata intrării, programe de radio sau de televiziune.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Art 142 Proceduri și sancțiuni
Art 143 Proceduri și sancțiuni
Art 144 Proceduri și sancțiuni
Art 145 Proceduri și sancțiuni
Art 146 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 147 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 149 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 150 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Referințe în cărți:
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
;
se încarcă...