Art 14 Conținutul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Conținutul dreptului de autor -
Art. 14.
- Modificări (3), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (12), Librăria Indaco (1)

(1) Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, în orice formă materială, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

(2) Prin difuzare, în sensul prezentei legi, se înțelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Nu se consideră difuzare distribuirea către public prin împrumut, cu titlu gratuit, a unei opere, în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Art 12 Conținutul dreptului de autor
Art 13 Conținutul dreptului de autor
Art 14 Conținutul dreptului de autor
Art 15 Conținutul dreptului de autor
Art 16 Conținutul dreptului de autor
Art 17 Conținutul dreptului de autor
Art 18 Conținutul dreptului de autor
Art 19 Conținutul dreptului de autor
Art 20 Conținutul dreptului de autor
Art 21 Conținutul dreptului de autor
Art 22 Conținutul dreptului de autor
Art 23 Conținutul dreptului de autor
Art 24 Durata protecției dreptului de autor
Reviste:
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Contractul de editare pentru operele scrise
Dreptul avocaților de utilizare a siglei baroului
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Considerații privind dreptul la imagine asupra bunurilor*
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
;
se încarcă...