Art 139 Proceduri și sancțiuni | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe - Proceduri și sancțiuni -
Art. 139.
- Modificări (3), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (12), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și garantate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Titularii drepturilor încălcate pot solicita instanțelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoașterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora și pot pretinde repararea prejudiciului în conformitate cu normele legale. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul încălcării unor drepturi recunoscute și protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instanței de judecată sau altor organe competente potrivit legii să dispună, de îndată, luarea unor măsuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora, după caz. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(4) De asemenea, titularii drepturilor încălcate pot cere instanței de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri: Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit sau, dacă prejudiciile nu pot fi reparate în acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicită, în vederea valorificării acestora, până la acoperirea integrală a prejudiciilor cauzate;

b) distrugerea echipamentelor și a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinație unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea și distrugerea copiilor efectuate ilegal;

d) publicarea în mijloacele de comunicare în masă a hotărârii instanței de judecată, pe cheltuiala celui care a săvârșit fapta.

(5) Dispozițiile alin. (4) lit. c) nu se aplică pentru construcțiile arhitecturale, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanțele cazului respectiv. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 129 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Art 142 Proceduri și sancțiuni
Art 143 Proceduri și sancțiuni
Art 144 Proceduri și sancțiuni
Art 145 Proceduri și sancțiuni
Art 146 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 147 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 148 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Art 149 Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Mijloace de apărare de drept civil a drepturilor morale de autor în contextul protecției juridice a drepturilor nepatrimoniale
Aspecte particulare și parțial critice privind răspunderea civilă pentru încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor conexe și drepturilor sui generis în reglementarea Legii nr. 8/1996 și a Codului de procedură civilă
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Plagiatul. Scurte considerații
Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) - punct de plecare în apărarea mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală
Studiu de caz - Încălcarea dreptului asupra mărcii naționale
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (II). Reglementarea și natura juridică a acțiunii în contrafacere
Referințe în cărți:
Legislatia proprietătii intelectuale
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Dreptul proprietății intelectuale
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
;
se încarcă...