Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe - Funcționarea organismelor de gestiune colectivă -
Art. 131.
- Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (9), Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Tabelele și metodologiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) se negociază în cadrul unei comisii constituite din: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1)

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcționează într-un domeniu;

b) câte un reprezentant al principalelor asociații patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.

(2) Organismele de gestiune colectivă, precum și asociațiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate în comisie, pentru fiecare domeniu, se desemnează de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(3) Tabelele și metodologiile negociate se prezintă pentru avizare Oficiului Român pentru Drepturile de Autor care, în termen de 30 de zile, le înaintează spre aprobare Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) În situația în care, în urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, în termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele și metodologiile, acestea se prezintă pentru mediere Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În vederea medierii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părțile care au negociat, analizează punctele de vedere ale acestora și decide forma definitivă a tabelelor și a metodologiilor, pe care le înaintează Guvernului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data primirii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Tabelele și metodologiile aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt obligatorii și pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o nouă cerere de avizare a tabelelor și a metodologiilor, în vederea modificării lor, de către oricare dintre părțile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, în ceea ce privește remunerațiile stabilite procentual.

(7) Remunerațiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic de către organismele de gestiune colectivă, o dată cu indexarea veniturilor, stabilită la nivel național. Acestea devin efective începând cu luna următoare comunicării lor către utilizatori.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 121 Retransmiterea prin cablu
Art 122 Retransmiterea prin cablu
Art 123 Dispoziții generale
Art 124 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 125 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 126 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 127 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 128 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 129 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Art 141 Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
;
se încarcă...