Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe - Funcționarea organismelor de gestiune colectivă -
Art. 130.
- Modificări (2), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligații: Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

a) să acorde utilizatorilor, prin contract, în schimbul unei remunerații, autorizații neexclusive de utilizare a operelor sau prestațiilor titularilor drepturilor, sub formă de licență neexclusivă; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) să elaboreze tabele pentru domeniul lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, precum și metodologiile ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune și retransmitere prin cablu, având ca obiect autorizarea de reprezentare și de difuzare a operelor sau a prestațiilor actuale și viitoare înscrise în repertoriul lor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) să reprezinte interesele membrilor lor, în ce privește exploatarea operelor acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din străinătate, precum și prin afilierea la organisme internaționale neguvernamentale din domeniu; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

e) să încaseze sumele datorate de utilizatori și să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

f) să informeze, la cerere, pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor și să le comunice raportul financiar anual și raportul de verificare financiar-contabilă;

g) să acorde asistență de specialitate titularilor de drepturi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate;

h) să îndeplinească orice altă activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) să ceară utilizatorilor comunicarea de informații și înmânarea de documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remunerațiilor și al taxelor pe care le colectează. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Elaborarea tabelelor și a metodologiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentanții asociațiilor patronale de utilizatori.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 120 Retransmiterea prin cablu
Art 121 Retransmiterea prin cablu
Art 122 Retransmiterea prin cablu
Art 123 Dispoziții generale
Art 124 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 125 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 126 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 127 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 128 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 129 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 138 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Art 139 Proceduri și sancțiuni
Art 140 Proceduri și sancțiuni
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Prezentare generală privind gestiunea colectivă în România
3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (I)
Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor (III)
Contravențiile reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Proprietatea intelectuală - Legislație principală, legislație secundară și jurisprudență
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...