Art 13 Conținutul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Conținutul dreptului de autor -
Art. 13.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (13), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Utilizarea sau exploatarea unei opere dă naștere la drepturi distincte și exclusive ale autorului de a autoriza: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) reproducerea integrală sau parțială a operei; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

b) difuzarea operei; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor de pe operă, realizate cu consimțământul autorului;

d) reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuție sau de prezentare directă a operei;

e) expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografice și de arhitectură; Caută hotărâri judecătorești

f) proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

h) transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

i) comunicarea publică prin intermediul înregistrărilor sonore și audiovizuale; Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

j) retransmiterea nealterată, simultană și integrală a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) și h), de către un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate;

k) difuzarea secundară;

l) prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;

m) accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 3 Subiectul dreptului de autor
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Art 12 Conținutul dreptului de autor
Art 13 Conținutul dreptului de autor
Art 14 Conținutul dreptului de autor
Art 15 Conținutul dreptului de autor
Art 16 Conținutul dreptului de autor
Art 17 Conținutul dreptului de autor
Art 18 Conținutul dreptului de autor
Art 19 Conținutul dreptului de autor
Art 20 Conținutul dreptului de autor
Art 21 Conținutul dreptului de autor
Art 22 Conținutul dreptului de autor
Art 23 Conținutul dreptului de autor
Reviste:
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Săvârșirea faptei de plagiat. Profesor universitar Aplicarea sancțiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă. Termenul de prescripție
Protecția unor creații intelectuale împotriva pirateriei pe internet
Dreptul de autor și proprietatea incorporală
Aspecte financiar fiscale în materia drepturilor de proprietate intelectuală din prisma noului cod fiscal
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
;
se încarcă...