Art 127 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe - Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe -
Art. 127.
- Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (3), Hotărâri judecătorești

Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziții cu privire la:

a) denumirea, domeniul și obiectul activității, cu indicarea drepturilor pe care le administrează pe baza repertoriului de opere, constituit în acest scop;

b) condițiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalității de tratament;

c) drepturile și obligațiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

d) organele de administrare și de reprezentare, atribuțiile și funcționarea acestora;

e) patrimoniul inițial și resursele economice prevăzute;

f) regulile aplicabile repartizării drepturilor încasate; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

g) modalitățile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare funcționării;

h) modalitățile de verificare a gestiunii economice și financiare de către membri;

i) orice alte dispoziții obligatorii potrivit legislației în vigoare. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 117 Comunicarea publică prin satelit
Art 118 Comunicarea publică prin satelit
Art 119 Comunicarea publică prin satelit
Art 120 Retransmiterea prin cablu
Art 121 Retransmiterea prin cablu
Art 122 Retransmiterea prin cablu
Art 123 Dispoziții generale
Art 124 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 125 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 126 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 127 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 128 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 129 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 136 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 137 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
;
se încarcă...