Art 125 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe - Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe -
Art. 125.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol sunt supuse reglementărilor privind asociațiile fără scop lucrativ și pot dobândi personalitate juridică, în condițiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artiști interpreți sau executanți, producători, organisme de radio și de televiziune, precum și alți titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice și juridice. Ele acționează în limitele mandatului încredințat și pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creație, precum și pentru gestionarea de drepturi aparținând unor categorii distincte de titulari. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 115 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 116 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 117 Comunicarea publică prin satelit
Art 118 Comunicarea publică prin satelit
Art 119 Comunicarea publică prin satelit
Art 120 Retransmiterea prin cablu
Art 121 Retransmiterea prin cablu
Art 122 Retransmiterea prin cablu
Art 123 Dispoziții generale
Art 124 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 125 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 126 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 127 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 128 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 129 Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe
Art 130 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 131 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 132 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 133 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 134 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Art 135 Funcționarea organismelor de gestiune colectivă
Reviste:
Prezentare generală privind gestiunea colectivă în România
;
se încarcă...