Art 109 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile conexe dreptului de autor - Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale -
Art. 109.
- Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Autorii și editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remunerație compensatorie pentru copia privată efectuată în condițiile art. 34 din prezenta lege.

(2) Remunerația prevăzută la alin. (1) va fi plătită de fabricanții sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Remunerația se va plăti în momentul punerii în circulație pe teritoriul național a acestor aparate și va reprezenta 5% din prețul de vânzare al aparatelor fabricate în țară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele vamale pentru aparatele importate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Remunerația prevăzută la alin. (1) se repartizează prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor, în mod egal, între autor și editor.

(4) Colectarea sumelor datorate în temeiul alin. (1) se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru fiecare domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat între aceștia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 99 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 100 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 101 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 102 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 103 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 104 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 105 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 106 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 107 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 108 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 109 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 110 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 111 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 112 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 113 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 114 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 115 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 116 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 117 Comunicarea publică prin satelit
Art 118 Comunicarea publică prin satelit
Art 119 Comunicarea publică prin satelit
Reviste:
Acțiune pentru plata sumelor datorate cu titlu de remunerație compensatorie pentru importurile de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog
;
se încarcă...