Art 105 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile conexe dreptului de autor - Drepturile producătorilor de înregistrări sonore -
Art. 105.
- Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza următoarele:

a) reproducerea propriilor înregistrări sonore; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

b) difuzarea propriilor înregistrări sonore, prin vânzare, închiriere, împrumut sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit; Referințe în jurisprudență (3)

c) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune sau televiziune a propriilor înregistrări sonore, retransmiterea prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum și prin orice alt mijloc de comunicare către public;

d) prezentarea într-un loc public a propriilor înregistrări sonore;

e) adaptarea propriilor înregistrări sonore; Referințe în jurisprudență (1)

f) importul pe teritoriul României al copiilor legal realizate ale propriilor înregistrări sonore. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(2) De asemenea, producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a împiedica importul de copii ale propriilor înregistrări sonore realizate fără autorizarea sa.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit prin cesiune exclusivă sau neexclusivă, în condițiile prevăzute pentru dreptul de autor la art. 42 și 43.

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. f) nu se aplică atunci când importul este făcut de o persoană fizică, fără scopuri comerciale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 95 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 96 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 97 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 98 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 99 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 100 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 101 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 102 Drepturile artiștilor interpreți sau executanți
Art 103 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 104 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 105 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 106 Drepturile producătorilor de înregistrări sonore
Art 107 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 108 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 109 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 110 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 111 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 112 Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale
Art 113 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 114 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Art 115 Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune
Reviste:
Evoluții legislative și jurisprudențiale privind limitele și excepțiile dreptului la marcă și ale dreptului de autor
Referințe în cărți:
Dreptul proprietății intelectuale
;
se încarcă...