Art 10 Conținutul dreptului de autor | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Conținutul dreptului de autor -
Art. 10.
- Referințe în jurisprudență (19), Reviste (8), Librăria Indaco (3)

Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (9)

b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; Referințe în jurisprudență (14), Reviste (9)

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință publică; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (6), Doctrină (1)

d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (4)

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciați prin exercitarea retractării. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    284 Pseudonimul formează obiectul dreptului la pseudonim, el fiind menționat, alături de nume, în art. 254 C. civ.., care reglementează apărarea dreptului la nume și consacrat legislativ și de prevederile art. 4, art. 10 lit. c), art. 26, art. 83 alin. (3) și art. 96 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 1 Dispoziții introductive
Art 2 Dispoziții introductive
Art 3 Subiectul dreptului de autor
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Art 12 Conținutul dreptului de autor
Art 13 Conținutul dreptului de autor
Art 14 Conținutul dreptului de autor
Art 15 Conținutul dreptului de autor
Art 16 Conținutul dreptului de autor
Art 17 Conținutul dreptului de autor
Art 18 Conținutul dreptului de autor
Art 19 Conținutul dreptului de autor
Art 20 Conținutul dreptului de autor
Reviste:
Despăgubiri morale solicitate pentru pretinsa încălcare a drepturilor morale de autor. Contract de cesiune. Utilizarea operei ca fundal muzical al unor emisiuni tv informative
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Drept de autor. Operă derivată. Filme de animație. Producător al unei opere audiovizuale. Artiști interpreți
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Acțiunea în contrafacere în dreptul intern (I). Fapta de contrafacere
Criteriul originalității operelor protejate prin drept de autor
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Drepturile morale și drepturile patrimoniale de autor
Dreptul proprietății intelectuale
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
;
se încarcă...