Art 1 Dispoziții introductive | Lege 8/1996

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Dispoziții introductive -
Art. 1.
- Referințe în jurisprudență (12), Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra oricăror asemenea opere de creație intelectuală, este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6)

(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (9)

Acesta este un fragment din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe106, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală „este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial”. 
    106 M.Of. nr. 60 din 26 martie 1996. Legea a suferit mai multe modificări.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 8/1996:
Art 1 Dispoziții introductive
Art 2 Dispoziții introductive
Art 3 Subiectul dreptului de autor
Art 4 Subiectul dreptului de autor
Art 5 Subiectul dreptului de autor
Art 6 Subiectul dreptului de autor
Art 7 Obiectul dreptului de autor
Art 8 Obiectul dreptului de autor
Art 9 Obiectul dreptului de autor
Art 10 Conținutul dreptului de autor
Art 11 Conținutul dreptului de autor
Reviste:
Opinii în legătură cu semnificația unor expresii utilizate în domeniul protecției juridice a creației intelectuale
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Bunurile incorporale și proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) - balansări între proprietatea intelectuală, proprietatea virtuală și proprietatea pură și simplă asupra bunurilor incorporale
Contractul de editare în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Studiu de caz - Încălcarea dreptului asupra mărcii naționale
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Contractul de editare pentru operele scrise
Despre plagiat, dreptul de autor și protejarea ideilor sau o teorie coerentă a plagiatului
Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor*
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...