Parlamentul României

Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu următoarele modificări și completări:

a) Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

Ordonanță privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural"

b) După articolul 3 se introduce articolul 31, care va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

De salarii de bază mai mari cu 25% beneficiază și personalul de specialitate prevăzut în anexa nr. V/5 la Ordonanța Guvernului nr. 39/1994*), aprobată și modificată prin Legea nr. 134/1994 și republicată, din alte instituții și activități cu profil cultural. Restul personalului din instituțiile de cultură beneficiază de salarii de bază mai mari cu 15%."

*) Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată, este modificată prin Legea nr. 85/1996.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

București, 12 iulie 1996.

Nr. 86.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...