Parlamentul României

Legea nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 1996 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Muncii 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

- 1 și 2 ianuarie;

- prima și a doua zi de Paște;

- 1 mai;

- 1 decembrie;

- 25 și 26 decembrie;

- două zile pentru fiecare dintre două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Art. 2. -

Durata medie lunară a timpului de muncă se modifică în mod corespunzător, ținând seama de prevederile art. 1.

Art. 3. -

Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale vor lua măsurile ce se impun pentru stabilirea unui program de lucru adecvat pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică, în scopul asigurării asistenței sanitare și, respectiv, al aprovizionării populației cu produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 4. -

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului serviciului.

Art. 5. -

(1) Salariaților care lucrează în unitățile prevăzute la art. 3, precum și în locurile de muncă prevăzute la art. 4 din prezenta lege li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

(2) Acordarea zilelor libere se face de către conducerea unităților, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un salariu majorat cu 100% sau de cel stabilit prin contractul colectiv de muncă.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă H.C.M. nr. 1.739/1960 privind stabilirea zilelor nelucrătoare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION RAȚIU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

București, 12 iulie 1996.

Nr. 75.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale
;
se încarcă...