Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 1/2017

Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării, Editura Rosetti
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

19 mai 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Hotărârea a rămas definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza M.C. și A.C. împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită într-o cameră compusă din András Sajó, președinte, Vincent A. De Gaetano, Nona Tsotsoria, Krzysztof Wojtyczek, Egidijus Kuris, Iulia Antoanella Motoc, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, și Fatoș Araci, grefier adjunct de secție,

după ce a deliberat în camera de consiliu la 1 martie 2016,

pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată.

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea (nr. 12.060/12) îndreptată împotriva României, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția), prin care doi resortisanți români, M.C. și A.C. (reclamanții), au sesizat Curtea la 6 februarie 2012. Președintele secției a încuviințat cererea reclamanților pentru păstrarea anonimatului (art. 47 § 4 din Regulamentul Curții).

2. Reclamanții au fost reprezentați de doamna R.I. Ionescu, avocat în București. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamanții au pretins, în special, că anchetarea acuzațiilor lor de rele tratamente motivate de discriminarea împotriva persoanelor LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali, transgen și intersexuale) nu a fost efectivă.

4. La 30 ianuarie 2013, cererea a fost comunicată Guvernului.

5. Atât reclamanții, cât și Guvernul au prezentat observații scrise. În plus, comentarii de la terțe părți au fost primite de la Federația Internațională a Ligilor Drepturilor Omului (FIDH), filiala europeană a Asociației pentru Persoane Lesbiene, Gay, Bisexuale, Transgen și Intersexuale (ILGA-Europe), Centrul de Consiliere pentru Drepturile Individuale în Europa (AIRE Centre) - toate reprezentate de ILGA - și Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki (APADOR-CH), cărora președintele le-a permis să transmită Curții observații în procedura scrisă (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 3 din Regulamentul Curții).

ÎN FAPT

I. Circumstanțele cauzei

6. Reclamanții s-au născut în 1978 și, respectiv, în 1986 și locuiesc în București, respectiv în Curtea de Argeș.

A. Incidentele astfel cum sunt descrise de reclamanți

7. La 3 iunie 2006, reclamanții au participat la marșul gay anual din București. Acesta a fost organizat de Asociația ACCEPT, o organizație neguvernamentală ce are scopul de a furniza informații și de a sprijini comunitatea LGBTI. Marșul avea asigurată protecție din partea poliției. Mai multe persoane care și-au exprimat în mod activ dezaprobarea față de marșul gay au fost oprite de poliție și fotografiate, iar actele lor de identitate au fost verificate și notate.

8. În jurul orei 7 p.m., la finalul marșului, reclamanții și alți patru participanți au părăsit zona, folosind căile și mijloacele de transport recomandate de autorități în pliantele cu recomandări pregătite de organizatori pentru participanții la marș. Așa cum se recomanda în același pliant, nu purtau haine distinctive sau insigne care i-ar fi putut identifica drept participanți la marș.

9. După îmbarcarea în trenul metroului, au fost atacați de un grup format din șase bărbați tineri și o femeie, care purtau hanorace cu glugă. Atacatorii s-au apropiat direct de victime și au început să le lovească, în zona capului și a feței. De asemenea, se prindeau de barele de metal de deasupra capetelor lor, lovindu-și victimele cu picioarele. În timpul atacului, strigau în continuu: "Poponarilor, duceți-vă în Olanda!"

10. Victimele au fost împinse într-un colț al vagonului. Una dintre ele a încercat să le protejeze pe celelalte cu propriul corp, dar al doilea reclamant a rămas expus și a încasat mai multe lovituri.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...