Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017 - ANEXA Nr 4 la regulament -
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Nr din

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 4 la regulament -
← APROB ADMITEREA/RESPINGEREA PROPRIETAR
ANEXA Nr. 5 la regulament -
PROCES VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție finală Nr din →

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . .

3. Termenul de garanție al lucrărilor: . . . . . . . . . .

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . .

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . . . . . . . . . .

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.

6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de  până în prezent, respectiv pe o durată de . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

□ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

□ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând  . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în  exemplare.

11. Alte mențiuni 

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alți participanți:
Proiectant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Executant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...