Guvernul României

Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017

Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 5 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alți participanți:
Proiectant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Executant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6 la regulament

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI
Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției

1. Fișa de date sintetice.

2. Capitolul A*): Documentația privind proiectarea

3. Capitolul B*): Documentația privind execuția

4. Capitolul C*): Documentația privind recepția

5. Capitolul D*): Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției

6. Jurnalul evenimentelor

Capitolul A*) Documentația privind proiectarea, respectiv proiectul real executat

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Capitolul B*) Documentația privind execuția

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Capitolul C*) Documentația privind recepția

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Capitolul D*) Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

FIȘA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de construcție

Denumire: . . . . . . . . . .

Localizare: . . . . . . . . . .

2. Investitorul

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Funcția: . . . . . . . . . .

Atribuția: . . . . . . . . . .

4. Proiectantul lucrării

a) Unitate proiectant general

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Unitate subproiectant

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

b) Șef de proiect

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

c) Proiectanți de specialitate

Specialitatea: . . . . . . . . . .

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparține

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

6. Executantul construcției

a) Antreprenor

Antreprenor general

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Subantreprenor de specialitate

Specialitatea: . . . . . . . . . .

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

b) Șef de șantier

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

c) Șef punct de lucru

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6:

Se va scrie modificarea și data la care se efectuează aceasta.

8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Calitatea: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .

10. Comisia de recepție finală

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .

11. Data începerii execuției: . . . . . . . . . .

12. Data admiterii recepției la terminarea lucrărilor: . . . . . . . . . .

13. Data admiterii recepției finale: . . . . . . . . . .

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției: . . . . . . . . . .

15. Alte date . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NORME DE ÎNTOCMIRE
a cărții tehnice a construcției

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.

2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală.

3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar.

4. Cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor pentru toate obiectele de construcții definitive, supuse regimului de autorizare a construcțiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor.

CAPITOLUL II Cuprinsul cărții tehnice a construcției

5. Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale componente.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...