PROCES VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție la terminarea lucrărilor Nr din | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 la regulament -
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor Nr din
ANEXA Nr. 4 la regulament -
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Nr din

ANEXA Nr. 3 la regulament -
PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . .

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate . . . . . . . . . .

6.2. Din documentația scrisă si desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alți participanți:
Proiectant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Executant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...