PROCES VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție finală Nr din | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 4 la regulament -
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Nr din
ANEXA Nr. 6 la regulament -
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției

ANEXA Nr. 5 la regulament -
PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
a procesului de recepție finală
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției , lucrări executate în cadrul Contractului nr. .din . . încheiat între  și  .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . . .

3. Termenul de garanție al lucrărilor: .

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . până la ., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) . .

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. În urma examinării lucrării comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . .

6.2. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de  până în prezent, respectiv pe o durată de . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție finală, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și  anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

Comisia de recepție
Președinte:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(semnătura)
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alți participanți:
Proiectant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Executant:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...