PROCES VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ Nr din | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 la regulament -
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor Nr din

ANEXA Nr. 1 la regulament -
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă

- număr cadastral/număr topografic

- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . .

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

4. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . . .

5. Stadiul fizic de execuție:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

7. Prezentul proces-verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.

Executant,
. . . . . . . . . .
Investitor,
. . . . . . . . . .
Alți participanți:

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...