JURNALUL EVENIMENTELOR | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 6 la regulament - CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției - NORME DE ÎNTOCMIRE a cărții tehnice a construcției - ANEXĂ la norme -
JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de construcție

Nr. crt. Data evenimentului Categoria evenimentului Prezentarea evenimentului și a efectelor sale asupra construcției, cu trimiteri la actele din documentația de bază Numele, prenumele și unitatea persoanei care înscrie evenimentul și semnătura sa Semnătura responsabilului cu cartea tehnică a construcției
0 1 2 3 4 5

Instrucțiuni de completare

1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 - Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US - rezultatele verificărilor și măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;

M - măsuri de intervenție în cazul constatării unor deficiențe (reparații, consolidări, demolări etc.);

E - evenimente excepționale (cutremure, inundații, incendii, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuție a lucrărilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire și de păstrare a cărții tehnice a construcției.

2. Evenimentele consemnate în jurnal și care își au corespondent în acte cuprinse în documentația de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menționându-se natura actelor.

3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...