FIȘA DE DATE SINTETICE | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
NORME DE ÎNTOCMIRE a cărții tehnice a construcției

ANEXA Nr. 6 la regulament - CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției -
FIȘA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de construcție

Denumire: . . . . . . . . . .

Localizare: . . . . . . . . . .

2. Investitorul

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Funcția: . . . . . . . . . .

Atribuția: . . . . . . . . . .

4. Proiectantul lucrării

a) Unitate proiectant general

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Unitate subproiectant

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

b) Șef de proiect

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

c) Proiectanți de specialitate

Specialitatea: . . . . . . . . . .

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparține

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

6. Executantul construcției

a) Antreprenor

Antreprenor general

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Subantreprenor de specialitate

Specialitatea: . . . . . . . . . .

Denumire: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

b) Șef de șantier

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

c) Șef punct de lucru

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6:

Se va scrie modificarea și data la care se efectuează aceasta.

8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Calitatea: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .

10. Comisia de recepție finală

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .

Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .

11. Data începerii execuției: . . . . . . . . . .

12. Data admiterii recepției la terminarea lucrărilor: . . . . . . . . . .

13. Data admiterii recepției finale: . . . . . . . . . .

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției: . . . . . . . . . .

15. Alte date . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...