Art 23 Recepția la terminarea lucrărilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 22 Recepția la terminarea lucrărilorCAPITOLUL III Recepția finală -
Art 24 Recepția finală

CAPITOLUL II Recepția la terminarea lucrărilor -
Art. 23. -

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor:

a) proprietarului;

b) executantului;

c) proiectantului;

d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

e) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...