Art 22 Recepția la terminarea lucrărilor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 21 Recepția la terminarea lucrărilor Art 23 Recepția la terminarea lucrărilor

CAPITOLUL II Recepția la terminarea lucrărilor -
Art. 22. -

(1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament.

(3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...