Bărci de urgență | Act

Acesta este un fragment din Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 4 iunie 1996*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Bărci de urgență

5.1. Bărci de urgență

5.1.1. Cerințe generale

5.1.1.1. Exceptând prevederile prezentei secțiuni, toate bărcile de urgență trebuie să corespundă cerințelor paragrafelor 4.4.1-4.4.7.4 inclusiv și 4.4.7.6, 4.4.7.7, 4.4.7.9, 4.4.7.10 și 4.4.9. O barcă de salvare poate fi aprobată și utilizată ca barcă de urgență dacă respectă toate cerințele prezentei secțiuni, dacă finalizează cu succes încercarea pentru o barcă de urgență cerută de regula III/4.2, și dacă arimarea, lansarea la apă și instalațiile de recuperare de la bordul navei respectă toate cerințele pentru o barcă de urgență. Modificări (3)

5.1.1.2. Fără a ține seama de prevederile paragrafului 4.4.4, materialul plutitor cerut pentru bărcile de urgență poate fi instalat în exteriorul corpului bărcii, cu condiția ca el să fie protejat în mod corespunzător contra deteriorării și să poată rezista expunerii, astfel cum se specifică în paragraful 5.1.3.3.

5.1.1.3. Bărcile de urgență pot fi de construcție rigidă sau gonflate ori o combinație a acestor două tipuri și trebuie:

1. să aibă o lungime de cel puțin 3,8 m și de cel mult 8,5 m; și

2. să poată transporta cel puțin 5 persoane în poziția așezat și o persoană lungită pe o brancardă. Fără a ține seama de paragraful 4.4.1.5, șederea, cu excepția timonierului, poate fi pe podea, cu condiția ca analiza spațiului de ședere conform paragrafului 4.4.2.2.2 să utilizeze dimensiuni similare celor din figura 1, dar modificate la o lungime totală de 1.190 mm prevăzută pentru întinderea picioarelor. Nici o parte din spațiul pentru ședere nu va fi pe copastia bărcii, osatura pupa sau pe partea gonflată din bordurile bărcii. Modificări (1)

5.1.1.4. Bărcile de urgență care sunt de construcție de tip combinat rigid-gonflat trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare ale acestei reguli considerate satisfăcătoare de către Administrație.

5.1.1.5. Dacă barca de urgență nu are o selatură adecvată, ea trebuie să fie prevăzută în prova cu o tendă care să acopere cel puțin 15% din lungimea sa.

5.1.1.6. Bărcile de urgență trebuie să poată face manevre la o viteză de până la 6 noduri și să mențină această viteză pentru o perioadă de cel puțin 4 ore. Modificări (2)

5.1.1.7. Bărcile de urgență trebuie să aibă o mobilitate și manevrabilitate suficiente pe hulă pentru a permite recuperarea persoanelor din apă, manevrarea plutelor de salvare și remorcarea plutelor de salvare mari transportate de navă atunci când sunt încărcate complet cu persoane și cu echipament sau cu echivalentele acestora, la o viteză de cel puțin două noduri.

5.1.1.8. O barcă de urgență trebuie să fie prevăzută cu un motor amplasat în interiorul său sau cu un motor în afara bordului. Dacă este prevăzută cu un motor în afara bordului cârma și echea pot face parte din ansamblul motor. Fără a se ține seama de cerințele paragrafului 4.4.6.1, la bărcile de urgență poate fi prevăzut un motor în afara bordului, alimentat cu petrol, cu o instalație de combustibil aprobată, cu condiția ca tancurile de combustibil să fie special protejate contra incendiului și exploziei.

5.1.1.9. Bărcile de urgență trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de remorcaj montate permanent și suficient de rezistente pentru manevrarea sau remorcarea plutelor de salvare, după cum este cerut de paragraful 5.1.1.7.

5.1.1.10. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, bărcile de urgență trebuie să fie prevăzute cu mijloace efective de evacuare a apei din barcă sau de autoevacuare automată a apei din barcă.

5.1.1.11. Bărcile de urgență trebuie să fie prevăzute cu depozitarea etanșă la intemperii pentru obiecte mici de echipament.

5.1.2. Echipamentul bărcii de urgență

5.1.2.1. Toate obiectele care fac parte din echipamentul bărcii de urgență, cu excepția căngilor care trebuie să fie ținute libere pentru a para efectele izbiturilor, trebuie să fie asigurate în interiorul bărcii de urgență prin fixare, depozitare în lăzi sau chesoane, pe cavaleți sau alte mijloace de fixare similare sau alte mijloace corespunzătoare. Echipamentul trebuie să fie asigurat astfel încât să nu împiedice operațiunile de lansare la apă sau de recuperare. Toate obiectele care fac parte din echipamentul bărcii de urgență trebuie să fie pe cât posibil de mărime și greutate reduse și trebuie să fie ambalate în formă corespunzătoare și să nu stânjenească activitatea la bordul bărcii.

5.1.2.2. Echipamentul normal al fiecărei bărci de urgență trebuie să cuprindă:

1. un număr suficient de rame sau padele plutitoare pentru deplasarea în apă liniștită. Pentru fiecare ramă trebuie prevăzute cuie de strapazan, furcheți sau alte mijloace echivalente. Cuiele de strapazan sau furcheții vor fi legați de barcă cu saule sau cu lanțuri;

2. un ispol plutitor;

3. un habitaclu conținând un compas eficace care să fie luminos sau prevăzut cu mijloace corespunzătoare de iluminare;

4. o ancoră plutitoare și saulă de lansare cu o parâmă de rezistență corespunzătoare, având o lungime de cel puțin 10 m;

5. o barbetă de lungime și rezistență suficiente, plasată la extremitatea prova a bărcii de urgență și legată la dispozitivul de decuplare care trebuie să corespundă cerințelor paragrafului 4.4.7.7;

6. o parâmă plutitoare de cel puțin 50 m lungime, cu rezistență suficientă pentru remorcarea unei plute de salvare, după cum este prevăzut la paragraful 5.1.1.7;

7. o lampă electrică etanșă la apă, corespunzătoare pentru semnalizare în codul Morse, împreună cu un set de baterii și un bec de rezervă într-un container etanș la apă;

8. un fluier sau un alt mijloc de semnalizare sonoră echivalent;

9. o trusă de prim ajutor într-o cutie etanșă la apă, care să poată fi închisă etanș după folosire;

10. două inele plutitoare de recuperare de salvare, legate cu câte o parâmă plutitoare cu o lungime de cel puțin 30 m;

11. un proiector, cu un sector orizontal și vertical de 6° și o intensitate luminoasă măsurată de 2.500 cd, care poate funcționa continuu cel puțin 3 ore;

12. un reflector radar eficace;

13. mijloace de protecție termică care să corespundă cerințelor secțiunii 2.5, suficiente pentru două persoane sau pentru 10% din numărul de persoane pe care barca de urgență este autorizată să îl transporte, care din acestea este mai mare; și

14. echipament portabil de tip aprobat pentru combaterea incendiului, respectiv corespunzător pentru combaterea incendiilor cu hidrocarburi.

5.1.2.3. În plus față de echipamentul prevăzut la paragraful 5.1.2.2, echipamentul normal al fiecărei bărci de urgență rigidă va cuprinde:

1. o cange;

2. un ghiordel; și

3. un cuțit sau un topor.

5.1.2.4. În plus față de echipamentul prevăzut la paragraful 5.1.2.2, echipamentul normal al fiecărei bărci de urgență gonflată va cuprinde:

1. un cuțit de siguranță plutitor;

2. doi bureți;

3. foale sau o pompă eficientă acționată manual;

4. o trusă pentru repararea găurilor, depozitată într-un container corespunzător; și

5. o cange de siguranță.

5.1.3. Cerințe suplimentare pentru bărcile de urgență gonflate

5.1.3.1. Cerințele paragrafelor 4.4.1.4 și 4.4.1.6 nu se aplică bărcilor de urgență gonflate.

5.1.3.2. O barcă de urgență gonflată trebuie să fie construită astfel încât atunci când este suspendată în brida sau cârligul său de ridicare:

1. să aibă rezistență și rigiditate suficiente pentru a putea fi coborâtă și recuperată cu numărul său de persoane și cu echipamentul complet;

2. să aibă o rezistență și rigiditate suficiente pentru a suporta o sarcină egală cu de 4 ori greutatea numărului său de persoane și a echipamentului complet la o temperatură ambiantă de 20 +/- 3°C, cu toate supapele de siguranță nefuncționând; și

3. să aibă o rezistență suficientă pentru a suporta o sarcină de 1,1 ori greutatea numărului său de persoane și a echipamentului complet la o temperatură ambiantă de -30°C, cu toate supapele de siguranță funcționând.

5.1.3.3. Bărcile de urgență gonflate trebuie să fie astfel construite încât să poată rezista la intemperii:

1. când sunt depozitate pe o punte deschisă a unei nave în mare;

2. pentru o perioadă de 30 de zile în plutire în orice stare a mării.

5.1.3.4. În plus față de cerințele paragrafului 4.4.9, bărcile de urgență gonflate trebuie să aibă marcată seria, numele producătorului sau marca firmei și data fabricației.

5.1.3.5. Flotabilitatea unei bărci de urgență gonflate trebuie să fie asigurată printr-o singură cameră de aer împărțită în cel puțin 5 compartimente separate, de volum aproximativ egal, sau prin două camere de aer distincte, volumul fiecăreia trebuind să nu depășească 60% din volumul total. Camerele de aer gonflabile trebuie să fie astfel dispuse încât compartimentele intacte să poată susține numărul de persoane pentru care barca de urgență, având bordul liber pozitiv pe toată periferia sa, este autorizată să îl transporte, fiecare persoană având o greutate de 75 kg, așezată în poziția lor normală, în următoarele condiții: Modificări (1)

1. cu compartimentul gonflabil din prova dezumflat;

2. cu unul dintre bordurile gonflabile ale bărcii de urgență complet dezumflat; și

3. cu unul dintre bordurile gonflabile ale bărcii de urgență și compartimentul prova complet dezumflate.

5.1.3.6. Camerele de aer care constituie conturul bărcii de urgență gonflate, atunci când sunt umflate, trebuie să ofere un volum de cel puțin 0,17 m3 pentru fiecare persoană pe care bărcii de urgență i se permite să o transporte.

5.1.3.7. Fiecare compartiment trebuie să fie prevăzut cu o supapă de reținere pentru umflarea manuală și cu mijloace care să permită dezumflarea. De asemenea, trebuie prevăzută o supapă de siguranță, în afară de cazul în care Administrația consideră că aceasta nu este necesară.

5.1.3.8. Pe suprafața fundului bărcii de urgență gonflate și în locurile vulnerabile de pe suprafața exterioară a acesteia vor fi aplicate benzi din cauciuc, într-o manieră considerată satisfăcătoare de către Administrație.

5.1.3.9. Când este prevăzută o traversă, aceasta nu trebuie să fie intercalată pe mai mult de 20% din lungimea totală a bărcii de urgență.

5.1.3.10. Se vor prevedea întărituri corespunzătoare pentru legarea barbetelor în pupa și în prova, precum și saule în ghirlandă în interiorul și exteriorul bărcii.

5.1.3.11. Barca de urgență gonflată trebuie să fie menținută tot timpul complet umflată.

Acesta este un fragment din Codul internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.48(66) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 4 iunie 1996*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Act:
Generalități
Mijloace de salvare individuale
Semnale vizuale
Ambarcațiuni de salvare
Bărci de urgență
Instalații de lansare la apă și de îmbarcare
Alte mijloace de salvare
;
se încarcă...