Prim-ministru

Decizia nr. 433/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Adresa Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. APRS 2.065 din 24 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.770 din 24 mai 2017,

în temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, și al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Nicolae Istrate se eliberează din funcția de inspector general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2. -

Începând cu data prevăzută la art. 1, atribuțiile inspectorului general adjunct antifraudă la Direcția regională antifraudă fiscală 3 Alexandria se exercită de către domnul Teodor-Alexandru Georgescu, inspector general adjunct antifraudă la Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc

București, 25 mai 2017.

Nr. 433.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...