NOTIFICARE | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 2 la procedură -
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

ANEXA Nr. 3 la procedură -
NOTIFICARE

În baza documentației depuse, a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Societatea . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., a fost înregistrată în Registrul național al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu numărul RO-numărul unic-data emiterii-simbolul activității înregistrate2, pentru activitatea . . . . . . . . . . și codul/codurile de deșeuri3:

2 Simbolul activității înregistrate:

T - transport deșeuri nepericuloase;

C - Comerț cu deșeuri, fără a intra fizic în posesia deșeurilor;

B - broker;

OED - operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3 Se vor înscrie codul și denumirea deșeului, conform Deciziei 2000/532/CE, modificată prin Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Cod deșeu Denumire deșeu

Deținătorul numărului de înregistrare este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare aplicabile activității pe care o desfășoară, inclusiv în cazul transferului de deșeuri.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . .

Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului,
. . . . . . . . . .
(nume și prenume, semnătura și ștampila)

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...