DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . -
CERERE de acordare a numărului de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor
ANEXA Nr. 3 la procedură -
NOTIFICARE

ANEXA Nr. 2 la procedură -
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că activitatea/activitățile pe care o/le desfășor și pentru care solicit înregistrarea este/sunt: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(nume și semnătura)

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...