Art 1 | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să prezinte următoarele documente/informații:

a) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;

c) declarația pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.

(2) Documentele necesare înscrierii în Registru se depun la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului sau se transmit prin poștă.

Mergi la:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9

Acesta este un fragment din Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor din 11.05.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...