Saptamanalul de drept nr. 16/2016

Contabilitate practică: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
de Maria Bădoi

25 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Problemă întâlnită în practică: Prin decizie AGA, acționariatul societății Zidarul SRL decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă în sumă de 50.000 lei. Contribuția acționariatului este reflectată în extrasul de cont curent aferent societății.

Modul de abordare al problemei

Temei legal.

1. Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație. (pct. 423 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

2. Cazul supus atenției presupune contabilizarea operațiunii de micșorarea a capitalului social pentru a se acoperi pierderea acumulată, după cum urmează:

1012. Capital subscris vărsat (P) = 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 50.000 lei

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...