Saptamanalul de drept nr. 15/2016

Ce a decis CJUE în legătură cu directiva privind munca prin agent de muncă temporară?
de Mădălina Moceanu

09 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Art. 1 alin. (1) și (2) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară trebuie interpretat în sensul că intră în domeniul de aplicare al directivei respective punerea la dispoziția unei întreprinderi utilizatoare de către o asociație fără scop lucrativ a unuia dintre membrii săi, în schimbul unei indemnizații financiare, pentru a-i furniza, cu titlu principal și sub îndrumarea acesteia din urmă, o prestație de muncă în schimbul unei remunerații, în condițiile în care respectivul membru este protejat în acest temei în statul membru în cauză, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere, și aceasta în pofida faptului că membrul menționat nu are calitatea de lucrător în dreptul național pentru motivul că nu a încheiat un contract de muncă cu asociația amintită.

Astfel s-a pronunțat, printre altele, CJUE prin Hotărârea din data de 17.11.2016 în cauza C-216/15.

Menționam faptul că CJUE s-a pronunțat în sensul mai sus arătat referitor la un litigiu între Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH (comitetul de întreprindere al Ruhrlandklinik, denumit în continuare "comitetul de întreprindere"), pe de o parte, și Ruhrlandklinik gGmbH, pe de altă parte, în legătură cu punerea la dispoziția Ruhrlandklinik a doamnei K., membră a DRK-Schwesternschaft Essen eV (Comunitatea asistentelor medicale ale Crucii Roșii germane din Essen, Germania, denumită în continuare "comunitatea").

Ce prevede reglementarea europeană în materia analizată?

Considerentele (10) și (12) ale Directivei 2008/104 au următorul cuprins:

"(10) Există diferențe considerabile la nivelul utilizării muncii temporare și la nivelul situației juridice, al statutului și al condițiilor de muncă pentru lucrătorii prin agent de muncă temporară (denumiți în continuare «lucrători temporari») în cadrul Uniunii Europene.[…]

(12) Prezenta directivă stabilește un cadru de protecție pentru lucrătorii temporari, care este nediscriminatoriu, transparent și proporțional și respectă diversitatea piețelor muncii și a relațiilor între partenerii sociali."

Articolul 1 alineatele (1) și (2) din această directivă prevede:

"(1) Prezenta directivă se aplică lucrătorilor care au încheiat un contract de muncă sau se află într-un raport de muncă cu un agent de muncă temporară și care sunt puși la dispoziția unor întreprinderi utilizatoare pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestora.

(2) Prezenta directivă se aplică întreprinderilor publice și private care sunt agenți de muncă temporară sau întreprinderi utilizatoare angajate în activități economice, indiferent dacă au sau nu [au] un scop lucrativ."

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...