Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control nr. 244.238 din 20.04.2017,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (2) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare, ale art. 43 alin. (4) și (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, și ale art. 30, 31 și 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În spațiile specializate pentru comercializarea vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, denumit în continuare vin, pot fi puse în consum direct (către consumator) în recipiente de volum mai mic decât cel al recipientului în care au fost îmbuteliate și vinuri cu denumire de origine controlată, cu indicație geografică și varietale, ambalate în sistem bag-in-box.

Art. 3. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea și controlul respectării prevederilor prezentului ordin, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comercianții cu amănuntul ai vinului au obligația îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul ordin în spațiile pentru comercializarea vinului, autorizate anterior.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 26 iunie 2008.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 11 mai 2017.

Nr. 146.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...