Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I Civilă

Decizia nr. 432/2017 - partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial. Respingerea contestației în anulare

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 2174 din data de 22 mai 2007, pronunțată în Dosarul nr. x/279/2006 al Judecătoriei Piatra Neamț, a fost admisă cererea de partaj a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, formulată de reclamante A. în contradictoriu cu pârâtul B.

Prin cererea înregistrată la data de 22 aprilie 2015, petentul B. a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul seminței nr. 2174/2007 a Judecătorie Piatra Neamț, în sensul indicării construcțiilor arătate în expertiza nr. 56 din 11.11.2005 de la pct. 2 lit. A, B, C, D, E, F, G, H, l, J.

Prin încheierea pronunțată la data de 08 iulie 2015, Judecătoria Galați a respins cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinței nr. 2174/2007, formulată de petentul B.

În motivare, instanța a reținut că sentința menționată mai sus a fost pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț în Dosarul nr. x/279/2006, la data de 22 mai 2007, astfel că. În temeiul art 99 alin. (52) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, petentul trebuia să formuleze cererea de îndreptare a erorii materiale în cadrul acestui dosar.

Prin decizia nr. 549 din 10 decembrie 2015, Tribunalul Galați a admis recursul formulat de petent împotriva încheierii din data de 17 iunie 2015 și a celei din 8 iulie 2015, prin care a fost respinsă cererea de îndreptare eroare materială, a casat cele două încheieri și a admis excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Galați în ceea ce privește soluționarea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în sentința nr. 2174/2007, pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, în Dosarul nr. x/279/2006, declinând competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Piatra Neamț.

A dispus disjungerea cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de petentul B. și formarea unui nou dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Galați, înaintat Judecătoriei Piatra Neamț, ca urmare a declinării.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reținut, în esență, că Judecătoria Galați a pronunțat încheierile recurate cu încălcarea competenței de ordine publică a altei instanțe.

Prin decizia nr. 45/A din data de 2 martie 2016, Curtea de Apel Galați, secția I civilă, a respins, ca inadmisibilă, calea de atac formulată de petentul B. împotriva încheierii din 3 decembrie 2015, pronunțată de Tribunalul Galați, secția I civilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...