Saptamanalul de drept nr. 2/2017

Studiu de caz - Are statul român calitate procesuală pasivă în litigiile pentru repararea prejudiciilor cauzate societăților comerciale prin restituirea către foștii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat?
de Mădălina Moceanu

13 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta SC A. SA a solicitat obligarea pârâtei B., în calitate de autoritate implicata în privatizarea SC A. SA, la plata despăgubirilor reprezentând c/val. suprafeței de 3.151 mp teren și imobilelor aferente situate în sat Bistrița, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamț, restituite în natură foștilor proprietari, conform Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9093/06.11.2009 noiembrie 2009 pronunțată în Dosarul nr. x/32/2008, la valoarea actuala de circulație a acestor bunuri.

Totodată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata daunelor moratorii reprezentând contravaloarea dobânzilor plătite de reclamantă băncilor creditoare pe durata cât s-au făcut plăți succesive, respectiv rate eșalonate în vederea îndeplinirii obligațiilor de plata către Statul Roman prin C. și D. S-a solicitat și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Ce a decis instanța de judecată în cazul mai sus menționat și cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentința civilă nr. 5323/30.10.2014 , Tribunalul București, secția a VI-a civilă, a admis cererea de majorare a onorariului de expert formulată de expertul contabil E., a dispus majorarea onorariului de expert de la 1.000 lei la 2545 lei. Totodată, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a chematului în garanție Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și a respins cererea reclamantei SC A. SA împotriva pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A respins cererea de chemare în garanție formulată de pârâta B. împotriva chematului în garanție Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. A admis în parte cererea formulată de reclamantă împotriva pârâtei B., pe care a obligat-o să plătească reclamantei suma de 129.128 lei despăgubiri. A respins celelalte pretenții ale reclamantei ca neîntemeiate. A obligat pârâta B. să plătească reclamantei 5.198,56 lei cheltuieli de judecată și 1.545 lei, onorariu cuvenit expertului contabil E.

Pentru a pronunța hotărârea respectivă instanța de fond a avut în vedere următoarele considerente:

Pârâta B. are calitatea de instituție implicată în procesul de privatizare și obligația legală de a plăti reclamantei o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilului.

Tribunalul a mai reținut că valoarea despăgubirilor se stabilește în funcție de valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta a fost reflectată în bilanț la momentul ieșirii efective a bunului din patrimoniul societății, actualizată cu indicele de inflație de la momentul plății despăgubirii, astfel cum rezultă din Decizia nr. 18/17.10.2011 a ÎCCJ prin care a fost soluționat recursul în interesul legii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...