Proiecte implementate în parteneriat | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Proiecte implementate în parteneriat Puneri în aplicare (1)

Art. 13. -

Proiectele finanțate în cadrul mecanismelor financiare pot avea ca promotori de proiecte parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele donatoare, cu condiția desemnării, ca lider al parteneriatului, a unei entități înregistrate fiscal în România.

Art. 14. -

Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 13, autoritățile sau instituțiile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat din România, numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind selecția partenerilor din sectorul privat, cu excepția parteneriatelor din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, unde se aplică modelul proiectelor similare din programele Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret.

Art. 15. -

Aspectele legale, financiare și de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanțate în cadrul programelor mecanismelor financiare, se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...