Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 22. -

(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanțare a proiectului, completate cu informații corecte și complete.

(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare, precum și cofinanțarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.

(4) Operatorii de program/punctul național de contact au/are obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la primirea documentelor aferente proiectelor de la promotorii de proiecte/beneficiari în conformitate cu prevederile alin. (1), să autorizeze, potrivit legislației naționale și prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor, indiferent de aplicarea modelului prefinanțării sau rambursării cheltuielilor. Termenul de maximum 45 de zile se suspendă în perioada necesară obținerii de clarificări de la promotorii de proiect/beneficiari cu privire la documentele aferente proiectelor transmise.

Art. 23. -

Prezenta ordonanța de urgență se completează cu dispozițiile Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Art. 24. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Dispoziții generale
Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Fonduri aferente mecanismelor financiare
Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Proiecte implementate în parteneriat
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...