Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fonduri aferente mecanismelor financiare -
Art. 8. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/punctul național de contact/promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2021.

(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare și nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile, precum și cheltuielile prevăzute la art. 6 alin. (2) și art. 11 alin. (6) necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, în calitate de promotori de proiecte/beneficiari/parteneri de proiect, respectiv Fondul Român de Dezvoltare Socială, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în calitate de beneficiari.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite care au calitatea de operatori de program/punct național de contact, precum și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3), respectiv Ministerul Educației Naționale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4), să efectueze în cursul întregului an virări de credite de angajament și de credite bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (5).

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările prevăzute la alin. (3) și (4) efectuate de către aceștia, precum și de către instituțiile din subordine/coordonare, împreună cu fișele actualizate ale proiectelor asumate de ordonatorul principal de credite.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) și (4), după caz.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
Art 16 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 17 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 18 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
;
se încarcă...