Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fonduri aferente mecanismelor financiare -
Art. 6. -

(1) În bugetele operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public se cuprind:

a) la poziții distincte de transferuri, valoarea cofinanțării publice corespunzătoare valorii costurilor eligibile pe program, stabilită potrivit acordurilor de program, cu excepția cofinanțării prevăzute la alin. (2) lit. a) și b);

b) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a dobânzilor calculate conform art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari;

c) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de către Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decât cele prevăzute la lit. b);

d) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(2) În bugetul operatorilor de program instituții publice/organisme de interes public, în calitate de beneficiari, se cuprind:

a) sumele necesare cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanțate din costuri de management, conform prevederilor art. 8.10 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, până la primirea avansurilor de la statele donatoare;

b) sumele reprezentând cheltuieli eligibile, atât fonduri externe nerambursabile, cât și cofinanțarea aferentă, necesare continuării proiectelor finanțate din costuri de management ale operatorului de program, în proporție de maximum 10%, până la rambursarea tranșei finale de către donator;

c) cheltuielile neeligibile aferente proiectelor proprii.

(3) În cazul Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

(4) În cazul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în calitate de operator de program, respectiv beneficiar, sumele prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din bugetul de stat, ca subvenții, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

(5) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistență tehnică și a programului Fondul pentru relații bilaterale, a căror finanțare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:

a) sumele corespunzătoare creanțelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv dobânzile, ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele două programe;

b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor certificate de către Autoritatea de certificare și plată care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de către Ministerul Afacerilor Externe norvegian;

c) sumele necesare cheltuielilor, altele decât cele eligibile, conform prevederilor art. 8.7 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare.

(6) Promotorii de proiecte și partenerii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțare privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor.

(7) După autorizarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) de către operatorii de program, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor se virează de către operatorii de program în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la statele donatoare prin Autoritatea de certificare și plată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
Art 16 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
;
se încarcă...