Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare -
Art. 5. -

(1) Mecanismele financiare finanțează tipurile de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin regulamentele de implementare a mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.

(2) Sumele aferente asistenței financiare nerambursabile pentru grantul acordat prin mecanismele financiare se primesc în conturile deschise la Banca Națională a României și se transferă de către Autoritatea de certificare și plată, pentru programele pe care aceasta le gestionează, în conturile în euro deschise la bănci comerciale de operatorii de program, respectiv punctul național de contact, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile. Derogări (1)

(3) Sumele din Fondul pentru relații bilaterale cuvenite operatorilor de program conform prevederilor memorandumurilor de finanțare și ale regulamentelor de implementare, reprezentând plăți în avans sau prefinanțare, transferate de donatori și primite de către punctul național de contact în contul în euro deschis la o bancă comercială, se transferă operatorilor de program în conturile acestora în euro deschise la bănci comerciale.

(4) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente programelor/proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare, instituțiile publice/Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program/punct național de contact/promotor de proiecte/beneficiar/partener de proiect, au/are obligația să deschidă și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul național de contact în sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finanțați din Fondul de relații bilaterale și asistență tehnică, primit prin mecanismele financiare, vor fi purtătoare de dobândă. Derogări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru primirea grantului și derularea operațiunilor financiare în euro aferente Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii utilizează conturi dedicate în euro la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile lit. d) din anexa nr. 2 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Operațiunile financiare din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri, aferente mobilităților transnaționale, organizării de acțiuni/activități în străinătate, plății onorariilor pentru prestatorii de servicii din străinătate, și transferul sumelor cuvenite promotorilor de proiecte/partenerilor de proiecte se vor derula în euro prin intermediul conturilor dedicate deschise în euro la bănci comerciale, așa cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (4).

(7) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane juridice, alții decât instituții publice, precum și Fondul Român de Dezvoltare Socială pentru acțiunile proprii, în calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operațiunilor financiare în lei, pentru deschiderea de conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi în lei la bănci comerciale.

(8) Promotorii de proiecte/Partenerii de proiecte/Beneficiarii persoane fizice derulează operațiunile financiare în lei prin conturi în lei deschise la bănci comerciale.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele aferente Fondului pentru relații bilaterale prevăzute la alin. (3) se pot primi în avans, în euro, în sumă de maximum 50.000 euro, direct de la statele donatoare, în conturile operatorilor de program, în conformitate cu prevederile art. 4.6 alin. 4 din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare.

(10) Sumele aferente costurilor de pregătire a programului se pot acorda sub formă de avans extraordinar în euro de la statele donatoare către statul beneficiar, conform art. 8.10 alin. 8 din regulamentele de implementare, operatorilor de program prin Autoritatea de certificare și plată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 4 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 5 Managementul financiar al grantului acordat prin mecanismele financiare
Art 6 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 7 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 8 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 9 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
;
se încarcă...