Art 22 Dispoziții finale | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 22. -

(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către operatorul de program, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finanțare a proiectului, completate cu informații corecte și complete.

(2) Operatorul de program transferă grantul primit în cadrul mecanismelor financiare, precum și cofinanțarea publică către promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care operatorul de program aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele dobânzi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.

(4) Operatorii de program/punctul național de contact au/are obligația ca, în termen de maximum 45 de zile de la primirea documentelor aferente proiectelor de la promotorii de proiecte/beneficiari în conformitate cu prevederile alin. (1), să autorizeze, potrivit legislației naționale și prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor, indiferent de aplicarea modelului prefinanțării sau rambursării cheltuielilor. Termenul de maximum 45 de zile se suspendă în perioada necesară obținerii de clarificări de la promotorii de proiect/beneficiari cu privire la documentele aferente proiectelor transmise.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
Art 16 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 17 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 18 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 19 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 20 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 21 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...