Art 20 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli | Ordonanță de urgență 34/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli -
Art. 20. -

(1) Operatorii de program, punctul național de contact, promotorii de proiecte, partenerii de proiecte și beneficiarii au obligația asigurării arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor/programelor potrivit prevederilor regulamentelor de implementare și ale contractului/ordinului/deciziei/acordului de finanțare a proiectului/programelor.

(2) Operatorii de program, promotorii de proiecte, beneficiarii și partenerii de proiect au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, punctului național de contact și Autorității de certificare, Autorității de audit, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 34/2017:
Art 10 Fonduri aferente mecanismelor financiare
Art 11 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 12 Modalități de finanțare: avansul, prefinanțarea și rambursarea
Art 13 Proiecte implementate în parteneriat
Art 14 Proiecte implementate în parteneriat
Art 15 Proiecte implementate în parteneriat
Art 16 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 17 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 18 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în cadrul mecanismelor financiare
Art 19 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 20 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 21 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
;
se încarcă...