Măsuri de protecție tehnică și economico financiară pentru patrimoniul genetic național din zootehnie | Hotărâre 1223/1996

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3 -
C.
Măsuri de protecție tehnică și economico-financiară pentru
patrimoniul genetic național din zootehnie

(1) ANARZ, prin structurile sale naționale și zonale, autorizează anual și individual fermele zootehnice de elită, pe baza criteriilor tehnico-științifice moderne, rezultate din activitatea proprie de cercetare-dezvoltare, racordate la legislația europeană și euroatlantică, în conformitate cu rezultatele controlului oficial al performanțelor zootehnice și ale estimării computerizate a valorii de ameliorare genetică, în funcție de necesarul de reproducători (masculi și femele) pentru înlocuirea lor în fermele zootehnice de elită și în crescătoriile din treptele de la baza piramidei ameliorării genetice, în sprijinul crescătorilor de animale.

(2) Autorizarea acordată conform alin. (1) fermelor zootehnice de elită se retrage când nu sunt îndeplinite normele tehnice și metodologice elaborate de ANARZ, aprobate de Direcția generală a producției animale din Ministerul Agriculturii și Alimentației și stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Este necesară acordarea sprijinului tehnic și economico-financiar, diversificat și diferențiat, fiecărei categorii de ferme zootehnice de elită precizate la lit. B alin. (1) din anexa nr. 3, pentru a se realiza consecvent și eficient o protecție reală și o dezvoltare susținută ale patrimoniului genetic național din zootehnie, pe baze științifice și tehnice moderne, adaptate managementului din economia de piață și corelate cu cerințele impuse de legislația internațională.

(4) În aceste scopuri tehnico-economice, care reprezintă obiective strategice ale dezvoltării pe termen lung a zootehniei românești, Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin Consiliul Zootehnic Superior, în colaborare cu ANARZ și cu asociațiile crescătorilor de animale, vor propune periodic actele normative necesare, ce vor fi avizate de Ministerul Finanțelor și aprobate la nivelurile decizionale legale.

(5) Primul pachet al acestor acte normative va fi finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu prioritate pentru sprijinul crescătorilor privați de animale și pentru adaptarea rețelei naționale de reproducție și selecție la cerințele obiective ale economiei de piață, inclusiv prin privatizarea necesară a unor prestări de servicii și creșterea reală a eficienței economico-sociale a activităților complexe pentru protecția și dezvoltarea patrimoniului genetic național din zootehnie.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1223/1996:
Populațiile de animale care reprezintă patrimoniul genetic din zootehnie
Categoriile de ferme zootehnice de elită
Măsuri de protecție tehnică și economico financiară pentru patrimoniul genetic național din zootehnie
;
se încarcă...